NAŠE MODELY

Vozidlá BirdieCar poskytujú moderné, ekologické a ekonomické riešenie pre osobnú a nákladnú dopravu. Spoliehame sa na našich 15 rokov skúseností na trhu pri uspokojovaní všetkých potrieb našich partnerov.